Eindtermen en doelen onderwijs

Insteek PHT

Nov. 2020

Beste collega docent,
Er van uitgaande dat u de expert bent over uw leerlingen en uw keuzes het beste zijn het volgende:
Anders dan tot een paar jaar geleden heb ik mij niet meer bezig gehouden wat betreft de eindtermen en doelstellingen in het PO en VO.
Voor PHT is het belangrijk dat de technische en didactische aspecten van het angebodenen kloppen.  Wel kan ik u een paar handvatten geven die wellicht toegepast kunnen worden in uw domein.

De leerling:
-Past Nederlandse en Engelse taal toe.
-kan met mindere of meer complexe technische vraagstukken omgaan en tot een oplossing
 komen
-kan abstract denken en dit terugbrengen naar realistische vormen. In dit geval met
 technische modellen
-kan samenwerken, kan uitleggen, is hulpvaardig
-houdt zich aan conventies die tot een werkend product leiden (programmeren)
-kan systematisch werken
-is in staat zichzelf te corrigeren na foutieve handelingen.
-is in staat a.d.h.v. interactief lesmateriaal zichzelf complexe zaken aan te leren.