Verantwoording puzzel

Visie PHT, didaktiek

Nov. 2020  (wijkt af vanprogrammeren.)

Beste collega docent,
Er van uitgaande dat u de expert bent over uw leerlingen en uw keuzes het beste zijn het volgende:
De pleinpuzzel vereist een bepaalde abstractie van een persoon. Er zijn altijd sterke en minder sterke mensen wat betreft dit aspect. Vanuit de ervaring uit het onderwijs schat ik in dat er altijd een paar leerlingen in uw klas is, die moeite heeft met dit onderdeel.
Hoe deze leerlingen erbij te betrekken? Een leerling met een echt zwak abstractievermogen kunnen we aan een leerling koppelen met een sterker vermogen.

Door deze interactie zal ook de zwakkere leerling meegetrokken worden naar de oplossingen. Op de Pleinpuzzel zijn meerdere leerlingen te selecteren voor hetzelfde programma.  Alleen de aansluitvolgorde is anders er is dan een nieuwe kans voor de leerling die dit nodig heeft.
Op deze manier kan de leerling met zwakke abstractievermogen alsnog tot oplossingen komen.

De pleinpuzzel is van een minder abstractie-niveau dan programmeren. Voor iedere leerling een uitdaging!!

verantwoording EindTermen onderwijs klik hier