Verantwoording programmeren met Arduino

Visie R. Verbeek, didaktiek

Nov. 2020

Beste collega docent,
Er van uitgaande dat u de expert bent over uw leerlingen en uw keuzes het beste zijn het volgende:
Arduino-programmeren vereist een bepaalde abstractie van een persoon. Er zijn altijd sterke en minder sterke mensen wat betreft dit aspect. Vanuit de ervaring uit het onderwijs schat ik in dat er altijd een paar leerlingen in uw klas is, die moeite heeft met dit onderdeel.
Hoe deze leerlingen erbij te betrekken? Een leerling met een wat zwakke abstractievermogen kunnen we aan een leerling koppelen met een sterker vermogen.
Verder ga ik er van uit dat met mijn begeleiding iedere leerling veel kan bereiken.

Het is tevens mogelijk dat ik de sterkere leerling uitdaagt om aan de slag te gaan met de Linux-variant. Hierbij komt rekenen om de hoek kijken met decimale getallen. Verder is de uitleg gebaseerd op tekst en animaties. Lezen en aandacht zijn de sleutelwoorden.  De parallelpoort wordt als oudbollig ervaren, maar de principes van aansturen zijn nog steeds actueel.  Tevens wordt de workshop programmeren niet als race gezien. Het gaat er niet om wie als eerste klaar is. Voor de leerling is het een openbaring om daadwerkelijk een verkeersplein te laten werken. De snelle leerling kan zelf zijn/haar eigen verkeerssysteem ontwerpen.

verantwoording EindTermen onderwijs klik hier