Project Hai Tech
Basisschool
Einddoelen - Toepasbaar
De einddoelen volgens de Wet primair onderwijs van toepassing op het aanbod van PHT:

4.De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

5.De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

6.De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.

13.De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.

14.De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

15.De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

42.De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44.De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

45.De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.