Les 7-segment Display: logo

duits

Een Arduino

"Direct" programmeren met Arduino Software.
Van jong tot oud populair, gebruiksvriendelijk.
Mogelijkheden onbeperkt!!
Wordt tot aan de universiteit toegepast.

Arduino programmeren

7-segment display PHT

Getallen, letters en figuren programmeren.  Vele varianten mogelijk.
Laptop of PC nodig met USB-aansluiting.
PHT kan complete workshop aanbieden.

voorbeeld programma interactief

Eerste programma

Tellen van 0 tot en met 9. Na goede
voorbereiding gaat de leerling
dit systeem maken...


Aansluitingen

Display programma

Voorbeeld van interactief programma.
In dit geval uitleg over de 8 pinnen die
we gebruiken voor ons plein.
Normaal 1000 x 600 pixels

NextPrev

Arduino Display vanaf groep 8

2020-11 R. Verbeek

Beginnen met cijfer, dan letters, deel alfabet, eventueel eigen naam en "kunst".
("Wat zou het mooi zijn als een leerling een Arduino voor de "verjaardag" vraagt")

Indeling dag:
A. introductie, klasseleergesprek; wat is besturen? (voorbeelden, films, werkblad)
B. Aansluiten en ontdekken 7-segment display, uitzoeken pinnen, Arduino leren kennen.
C. De Arduino wordt geprogrammeerd.  In principe met maar 4 programma-opdrachten.

De leerling begint met niets. Moet zelf zijn/haar aansluitingen definieren. Alles wordt willekeurig aangesloten. Vanuit dat punt dient deze de eigen structuur vast te houden. Abstract en oplossend denken staan centraal in deze cursus. De leerling leert over besturen en programmeren.  Het werkblad dient als leidraad om de eigen aansluitingen te blijven gebruiken.  Uiteindelijk werkt het display zoals dit als voorbeeld is gegeven in een animatie.

Als laatste zou een leerling een werkstuk over automatiseren kunnen maken buiten de cursus. Maar de uitdaging zit hem in de gemaakte programma's!!

lees meer